Kurset har to deler - del 1 kjøres to steder (Tolga og Folldal) og del 2 kjøres kun på Alvdal.

Kursene er gratis.